JULIO 2018

Info
Tipo: 
Ordinario
Fecha de Celebración: 
Martes, 24 Julio, 2018
Descripción


1.- 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/18 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2018/06/14 eguneko 1347 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/19/S200).

1._ Dar cuenta del decreto nº 1347, de fecha 14/06/2018, de aprobación de la modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por habilitación de créditos, nº 04/18. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (Exp.: 2018/19/S200).

 

2.- 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 31/18 espedientea, 2017ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik onartzeaz, 2018/06/29 eguneko 1490 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/60/S200).

2._ Dar cuenta del decreto nº 1490, de fecha 29/06/2018, de aprobación de la modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por incorporación de remanentes de crédito del presupuesto 2017, nº 31/18. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (Exp.: 2018/60/S200).

 

3.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 33/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Funtz bibliografikoak”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S200)

3._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 33/18 “Fondos bibliográficos”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/66/S200)

 

4.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 34/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Zubiko Etxea proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/67/S200)

4._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 34/18 “Redacción proyecto Zubiko Etxea”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/67/S200)

 

5.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 35/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Kiroldegira irisgarritasuna proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/68/S200)

5._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 35/18 “Redacción proyecto accesibilidad polideportivo”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/68/S200)

 

6.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 36/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “San Pedro elizako portikoa konpontzea”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/69/S200)

6._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 36/18 “Arreglo pórtico iglesia San Pedro”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/69/S200)

 

7.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 37/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Ikastolako obren diru-laguntza”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/70/S200)

7._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 37/18 “Subvención obras Ikastola”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/70/S200)

 

8.- Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 38/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Frontoi proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/71/S200)

8._ Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal para 2018, por concesión de créditos adicionales, número 38/18 “Redacción proyecto frontón”. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a delegado/a adjunto/a para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/71/S200)

 

9.- Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Haurtzaroko I. udal plana” (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.

9._ Moción de Nerea Gonzalez Garcia, en nombre del Grupo Político Municipal OMNIA “I Plan Municipal de la Infancia” (S-18/053-O). Previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno.

 

10.- Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Zabor- eta estolderia-tasaren kobrantza” (S-18/054-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.

Mª Dolores Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztutako ordezko mozioa: “Zaborren eta estolderiaren udal tasaren kobrantza” (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.

10._ Moción de Txaro Sarasúa Diaz, concejala miembro no adscrito. “El cobro de la tasa municipal de basuras y alcantarillado” (S-18/054-O). Previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno.

Moción Alternativa de Mª Dolores Muriel Aroca, en nombre del Grupo Político Municipal socialista PSE-EE, “el cobro de la tasa municipal de basuras y alcantarillado”. Previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno.

 

 

Mociones
Enlaces a Vídeos
Resumen Post-Pleno
  1. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
  2. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO ZUBIKO ETXEA
  3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD POLIDEPORTIVO
  4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: ARREGLO PÓRTICO IGLESIA SAN PEDRO
  5. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:SUBVENCIÓN OBRAS IKASTOLA
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO FRONTÓN
  7. MOCIÓN OMNIA: I PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA
  8. MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: EL COBRO DE LA TASA MUNICIPAL DE BASURAS Y ALCANTARILLADO

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Votación:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO ZUBIKO ETXEA

Votación:
NO ADSCRITA: ABSTENCIÓN // PP: ABSTENCIÓN // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD POLIDEPORTIVO

Votación:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: ARREGLO PÓRTICO IGLESIA SAN PEDRO

Votación:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:SUBVENCIÓN OBRAS IKASTOLA

Votación:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: REDACCIÓN PROYECTO FRONTÓN

Votación:
NO ADSCRITA: ABSTENCIÓN // PP: ABSTENCIÓN // PSE-EE: ABSTENCIÓN // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MOCIÓN OMNIA: I PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA

Votación:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: A FAVOR // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: EL COBRO DE LA TASA MUNICIPAL DE BASURAS Y ALCANTARILLADO

Votación moción principal:
NO ADSCRITA: A FAVOR // PP: A FAVOR // PSE-EE: EN CONTRA // OMNIA: A FAVOR // EAJ-PNV: EN CONTRA // EH BILDU: EN CONTRA

Votación moción alternativa:
NO ADSCRITA: EN CONTRA // PP: ABSTENCIÓN // PSE-EE: A FAVOR // OMNIA: EN CONTRA // EAJ-PNV: A FAVOR // EH BILDU: EN CONTRA

NINGUNA DE LAS DOS MOCIONES SALE ADELANTE